Det Martingale Principe og SSB-systemet.

Det Martingale Principe og SSB-systemet.

Mystery Blogger J. laat weer van zich horen! Og dette gang over det martinske prinsippet og det SSB-systemet, les videre!

Het Martingale prinsipp.

Det Martingale-prinsippet brukes fortsatt ved mange systemer. Etter hver fortapt beurt blir innsatsen fordoblet. Dette betyr at hver tap direkte blir kompensert. Teoretisk ville du med dette prinsippet aldri kunne miste. Et martingale system er det eneste systemet som verserer hjemmefrav ret av kasinoet. Ved en fordobling pa 20 er innsatsen astronomisk stor og lonnsveksten gikk ned til praktisk null.

Tabellen og diagrammet viser dette klart.

De kritikere av roulette-systemer vil alltid fore til at Martingale alltid forer til tap. Du ma l re nar og hvordan du kan bruke systemet i din fordel.

De kasinoer har alltid en bordmaksimum innstilt. Ved Holland Casino kan du enkelt oppna maksimalt 10 ganger.

Ved 10x verdubbelen har du totalt 1023 chips inntjent og vinn deg bare 1 chip.

Hvor stort er det fare at dette skjer? En serie av 10 enheter kommer i gjennomsnitt kun 1x for pa 2 ^ 10 = 512 hendelser. Det risiko er derfor bare 0,19%.

En spiller kan selvsagt ogsa sette for seg selv en begrensning. Stel han gar maksimalt 6x verdubbelen. Han venter na til det er 4x rodt fallet, og forventer at det innen 6 hendelser vil falle.

Pa det tidspunktet vises R-Z-R-Z-R-Z, du kan na med liten risiko forventer at innen 6 hendelser vil fargen fortsette. I dette tilfellet er det risiko bare 1 pa 2 ^ 12 av 0,02%.

Ved de foregaende eksempler ma spilleren vente pa en spesiell event for han med sitt spill kan begynne.

Heel lenge siden har jeg funnet noe pa dette. Den systemet er globalt kjent under navnet S (hoe) S (hine) B (oy) of ook wel het schoenpoetser systeem.

Den bakliggende tanken er at jeg pa en serie av 20 hendelser ikke har noen risiko pa tap. Pa en serie med 10 x rod forventes det ikke at serien fortsetter med en serie pa 10x rod. Det problemet er at en serie av 10x rod sa lite forekommer, og at ved a vinne du bare 1 fiche vinner.

Blaise Pascal l rer oss at ved hver 10 hendelser er det 512 forskjellige serier av 10 hendelser. 10x Rod er der en van.

Det SSB-systemet gar ut fra at start-serien av 10 tilfeldige tallene ikke vil gjenta. Etter hver fortjeneste fra 1 fiche startes systemet igjen med en helt ny tilfeldig begivenhet. Den fordel er at spilleren ikke trenger et oyeblikk og kan fortsette a spille.

Ved null blir spilleren bare halvparten av innsatsen. Han ma imidlertid fordoble de folgende innsatsene. Dor de La Partage-regel har spilleren en viktig ekstra fordel ved fallet av null.

Dette er et eksempel pa hvordan Excel-programmet ser ut.

Programmets slutt er programmert slik at det innen de siste 10 hendelsene med en gevinst vil avslutte.

Den grafiske verdien viser en skranende okende linje. Dette er karakteristisk for dette Martingale systemet. Antall gevinstfiches er ca 48% av antall spillte hendelser. Valt de null, da er det noe som er hoyere.

The second graph shows the course of the sum of bet and the win.

Nar den rode linjen er hoyere enn den bla linjen, blir systemet vunnet.

SSB System.

SSB hevder ikke et vinnende system for at den roulette kan verslaan.

Det Excel-programmet gjor det mulig a beregne et stort antall eksempler.

Her en tabell med resultatene fra 10 prover.

Det horisontale ved slutten av grafen indikerer at stoppet har jobbet.

Teoretisk kan du 1 ganger mot grensen oppstod pa 512 hendelser.

Du vil da 1023 fiches tape mot 511 ganger en fortjeneste pa ca 70 fiches per prove. Til tross for denne flotte prognosen er det et spill for spillere med sterke nerver.