Hamburg Sud space charter pa Maersk fartoy.

Hamburg Sud space charter pa Maersk fartoy.

Som de fleste av oss innen bransjen er klar over, har Maersk nylig kjopt Hamburg Sud. Hva er enda storre nyheter er at Hamburg Sud nylig har kommet enda n rmere Maersk med en ny ost-vest-slottsavtale. Til tross for at Maersk hevdet at avtalen var «ikke relatert» til oppkjopet av Hamburg Sud, oppnadde den sistnevnte tyske transportoren nylig en avtale som gir dem mulighet til a kjope slots pa M rsk fartoyer for sine ost-vestlige volumer som begynner fra april 2017.

Dette er gode nyheter for Hamburg Sud, da det ogsa nylig avsluttet sin spilleavtale med UASC. Heldigvis dekker den nye avtalen Asia-Nord-Europa, Asia-Middelhavet, T ransatlantisk og T ranspacific handelsbaner. Ifolge Soren Toft, som er driftsleder for Maersk Line, er Maersk fornoyd med avtalen da det lover forbedret utnyttelse i flaten og skaper nye kunde- og tjenestemessige muligheter, da de vil kunne forbedre sitt kundetilbud pa utvalgte handler.

Styremedlem Frank Smet uttalte at Hamburg Sud ogsa er veldig fornoyd med avtalen de har inngatt med Maersk, da de vet at deres kundebase er satt til nytte av den utvidede portdekning, forbedrede transittider og et okt antall lokker om ost -weste handler. Til slutt er det en vinn-vinn-avtale for bade Maersk og Hamburg Sud.

Disse endringene er ikke nye for Hamburg Sud. Tilbake i desember 2014 inngikk de en «global samarbeidsavtale» med UASC, som involvert slots pa fire UASC Asia-US vestkystsloyfer og en amerikansk ostkyststjeneste, to Asia-North-strenger og en Asia-Med-tjeneste og flere av Hamburg Suds sydamerikanske tjenester. Arsaken til inngaelsen av denne avtalen var det faktum at den tyske transportvirksomheten fant markedet i Asia-Nord-Europa vanskelig a handtere, s rlig i lys av at fraktrater var i frifall. Som et resultat, kjempet de for a fylle sine tildelinger, men likevel matte betale for sine spor, uansett om de brukte dem eller ikke.

Vi ma vente og se om denne nye avtalen forer til bedre resultater for Hamburg Sud. Hold oye med vare blogger og nyhetsside for flere oppdateringer. Alternativt, hvis du er interessert i a l re mer om var kvalitet, kostnadseffektive fraktlosninger, vennligst ta kontakt med oss.