HP Array Technologies.

HP Array Technologies.

Dette kapitlet er fra boken.

Dette kapitlet er fra boken.

Dette kapitlet er fra boken & # xF501;

13.1 Fordeler med HP Smart Array Controllers.

13.2 HP Array Controller Utilities.

13.3 Array Controller Technologies and Capabilities.

Etter a ha studert dette kapittelet, bor du kunne gjore folgende:

Skriv og beskriv fordelene med HP Smart Array-kontrollere.

Liste og beskriv verktoyene som brukes til a konfigurere, optimalisere og feilsoke HP Array-kontroller.

Forklar de viktigste teknologiske fordelene ved HP Array-kontroller.

Beskriv ATA RAID, og forklar hvordan HP ProLiant-servere stotter denne stasjonskonfigurasjonskonfigurasjonen.

Alle HP Smart Array-produkter bruker et standard sett med teknologier og administrasjonsprogramvare for a lette lagringshandtering.

Arraykontrollenheter som diskuteres i dette kapittelet, inneholder folgende:

Array Diagnostics Utility (ADU)

Array Configuration Utility (ACU)

Array Configuration Utility XE (ACU XE)

Alternativ ROM-konfigurasjon for Arrays (ORCA)

Arraykontrollteknologiene som diskuteres i dette kapitlet, inkluderer folgende:

Online reservedeler.

Utvidelse pa nettverksdriveren.

Logisk stasjonskapasitetsutvidelse.

Online RAID-niva migrering.

Online stripe-storrelse migrasjon.

HP-harddiskfeil forutsigelsesteknologi.

Dynamisk sektorreparasjon (DSR)

Stikkontaktstotte.

Automatisk datagjenoppretting.

Array akselerator (lese / skrive cache)

Array ytelse tuning.

I tillegg omhandler dette kapitlet HPs implementering av ATA RAID.

13.1 Fordeler med HP Smart Array Controllers.

Etter hvert som behovet for datalagring oker, og databehandlingsbehovet endres, blir fleksibilitet innen serverkonfigurasjoner og lagringskonfigurasjoner viktigere. HP Smart Array-kontrollerfamilien inneholder et standard verktoysett som du kan bruke til a konfigurere arraycontrollers, utvide en eksisterende arraykonfigurasjon ved a legge til diskstasjoner eller omkonfigurere en matrise ved a utvide volumstorrelser.

Kun utvalgte Smart Array-kontrollere tilbyr RAID avansert dataovervakning (ADG), som gir hoyere feiltoleranse enn RAID 5 med lavere implementeringskostnader enn RAID 1 + 0 og storre brukbar kapasitet pr. U enn RAID 1. Med patentert HP-teknologi kan du trygt distribuere harddisker med stor kapasitet og opprette store lagringsvolumer.

I en RAID 1 + 0-konfigurasjon kan alle HP Smart Array-kontrollere.

B re flere stasjonsfeil.

Opprettholde en hel bussfeil hvis stasjonene er like fordelt pa tvers av busser.

Service I / O-foresporsler til alle operasjonelle stasjoner i forringet tilstand.

Overlev n / 2-stasjonsfeil, hvor n er antall stasjoner i arrayet, sa lenge et medlem av hvert speilet par overlever.

RAID 1 + 0 kan stotte flere stasjonsfeil nar flere stasjoner som feiler, ikke er i samme speilpar.

For RAID 5 anbefaler HP at ikke mer enn 14 (8 optimale) fysiske stasjoner brukes per logisk stasjon. Fordi logisk stasjonssvikt er mye mindre sannsynlig med RAID ADG, stotter HP bruk av opptil 56 fysiske stasjoner per stasjonsarray nar denne feiltoleranse-metoden kjores.