Hvordan skriver du en anmeldelse.

Hvordan skriver du en anmeldelse.

Det er en hel rekke typer tekster du kan skrive. Slik kan du skrive, informere eller skrive en oversikt. Det blir ogsa skrevet mange anmeldelser. Les bare en krant eller tidsskrift. Deri er ofte artikler som skriveren / hennes mening gir for eksempel en bok, konsert eller ny film. Det kan v re vanskelig a skrive en anmeldelse. Pa hvilke ting ma du se? Og hva ma du absolutt unnga nar du vurderer a v re?

Skriv inn introduksjonen.

Den innledning er en sv rt viktig del av en gjennomgang, men her er det ofte ikke noen innholdsinformasjon tilgjengelig. En introduksjon ma nemlig sorge for at en person vil gjerne ha en tilbakemelding. Det ma derfor v re en attraktiv tekststykke (dette gjelder ogsa for tittelen, som ogsa ma pakkes), slik at leseren gjerne vil lese resten av artikkelen. Sett sa for eksempel en fin anekdote over the writer of the book i introduksjonen eller gi spesielle bakgrunnsinformasjon om en ny film. Disse reglene i folge er det for eksempel ikke godt om en anmeldelse om den nye boken fra J.K. Rowling sa a begynne:

» Jeg har nettopp det nye boka fra J.K. Rowling lest og ville du gjerne noe mer om fortellingen. Jeg haper du er noe av a l re. »

Denne teksten snakker ikke til. Het er ikke invnodigend av spennende. For at du skal kunne skrive noe slikt, kan du for eksempel skrive:

» Gruwel, horror and seks. Mot disse tre ordene ble den nyeste boken av Harry Potter-schrijfster Rowling i den siste tiden, jorden i boret. Men var alle disse kritikkene riktige? »

Det er mer sannsynlig at den andre teksten vil komme til a lese om hele anmeldelsen. Hva her for ovrig gjor, er sporsmalet pa slutten. Folk er av natur nysgjerrige vesener og vil derfor gjerne ha svar pa sporsmalet, og det vil si at de far hele anmeldelsen til a lese. Andre opplysninger som du kan sette inn i en introduksjonsinnledning, har for eksempel a gjore med tidligere arbeid fra forfatteren. Pass pa at innledningen ikke blir lenger enn ca 20% av teksten. Bliv kort og kraftig og gi ingen unodvendig informasjon.

Maak je inleiding aantrekkelijk.

Houd het kort en krachtig.

Kern en slot.

I kjernefeltet av din anmeldelse gar det a gi deg mening om CD, film av hva som helst. Det er viktig a nevne bade positive og negative punkter pa produktet. Ogsa selv om du mener at alt pa produktet er perfekt, er det likevel a anbefale a si et negativt punkt. Det kan pa lesere nemlig unbelievable overkomst som en produkt for 100% perfekt. Niks kan v re perfekt, ikke sant? Kjernen er selvfolgelig den storste delen av teksten. Endelig ma det skrives en ny plass. Bare i denne teksten, som ogsa ikke lenger enn 20% av teksten kan bli, din mening om produktet sammen. Slik gir du en sluttbedommelse om produktet. Close nice av, sa ikke mott en setning som » dette var min anmeldelse ». Et annet viktig punkt er a ikke gi ny informasjon i slottet, dette kan bare v re forvirrende. Forsikre deg om at du bare presenterer din mening i kjernefeltet av din anmeldelse.

Skriv alltid inn for- og ulemper.

Angi i nyhetsbrevet ingen ny informasjon, bare en sammendrag.

Andre tips.

Ved siden av innholdet ma en gjennomgang ogsa pa spraklig omrade folge en rekke retningslinjer. Sorg for at din anmeldelse er lett a lese. Met andre ord: gjor ikke overbodig lange setninger med kommas og vanskelige ordkonstruksjoner. Herved kan dine lesere avhende eller komme deg til a sende beskjed mindre. La ogsa pa din ordbruk. Unnga subjektiv begreper som » nice » av » stom ». Til disse ordene blir alle andre tildelt av alle. Hva en person liker, kan en annen verafschuwen. Hva en anmeldelse ogsa finere gjor for a lese, er avvekslende blir brukt. Zeg ikke constant » Hva ogsa var bra … », men bruk en annen annen konstruksjon som » En annen positiv punkt … » av » Verder var aansprekend … ».

Endelig ma du v re oppmerksom pa strukturen i teksten nar du skriver en anmeldelse. Sorg for en tydelig innledning – kjerne – slot-struktur ved bruk av avsnitt.

I en anmeldelse gir en skrijver sin / hennes mening om en CD, film, bok eller annen produkt. En pakkende introduksjon ma sorge for at en person hele hele anmeldelsen vil lese og ikke avhende fortidig. Skriv for eksempel en fin anekdote. I kjernefeltet av anmeldelsen skriver du din mening. Die mening tar deg endelig i slottet sammen som en endeoordeel. Succes!

Bronnen bilder: Wikimedia Commons, Blizinsk.

Reacties (0)

Denne artikkelen er eier av forfatteren Prank. Bruk av denne informasjonen er kun tillatt med tillatelse fra forfatteren eller med en gyldig kildeoppforing (plassering av en weblink til denne artikkelen)

Se vare generelle vilkar for mer informasjon eller ta kontakt med forfatteren.