Hvordan sorger du for en riktig adressering av en brev til utlandet?

Hvordan sorger du for en riktig adressering av en brev til utlandet?

Hvem fra Nederland skal sende et brev til utlandet, ma ta hensyn til en annen type adressering. Hver land har ettertraktet sine egne regler. Her folger en alfabetisk rekkefolge som er angitt med korrekt adressering for ulike land, bade i Europa og utlandet.

I Australia skriver menn, som i flere engelskspraklige land er tilfellet, det husnummer foran gatenavnet i stedet for andersom. Additionally, the abbreviation of the state after the city name is written and follows the four-digit postal code there again. Den avsender blir plassert i den venstre overste hjornet. Skriv inn en forretningskort, sorg for at den mottakeren pa den forste linjen kommer til a sta og bedrifts- eller instituttnavn pa linjen.

I Belgie er adresseringen av et brev pa mange mater det samme som i Nederland. Det eksisterer imidlertid en forskjell i postnummeret. Dette eksisterer hos vare zuiderburen nemlig ut fra fire sifre (sa ingen bokstaver). Write a business letter, always write the name of the person to whom the letter is addressed and on the second line only the name of the company or the instance where the addressee is working. If you would like to provide a listing of the sender, please write it to the top of the envelope at the top of the page.

De canadene skriver deres husnummer foran gatenavnet. Op de laatste regel wordt de plaatsnaam gevolgd door de afkorting van de staat waarin de adres zich bevindt, die op zijn beurt weer gevolgd wordt door een postcode bestaande uit twee keer drie tekens (letters en cijfers) bestaat. Ved skriving av forretningskort ma du v re oppmerksom pa at du oppgir navnet pa den mottakeren pa den forste regelen og navnet pa firmaet eller instituttet hvor han eller hun jobber pa den andre. Den avsender blir koblet opp til toppen.

Netto som belgiske postnumre avviker tyske postnumre av van die i Nederland. Onze oosterburen har nemlig en letterlos, fem-sifret postnummer. I tilfelle av en forretningskort kommer selskapets navn alltid pa forste linje. On the second line follows the name of the recipient and, if available, the name of the department on the third line. Netto som i Belgie blir avsenderen koblet opp til toppen.

De Fransen handterer en adressering som nesten er den samme som die fra Tyskland. Ogsa i Frankrike kjenner menn nemlig en fem-sifret postnummer, og adressen til avsenderen blir ogsa skrevet pa toppen av siden. Den gatenavn blir imidlertid, akkurat som i Storbritannia, etter husnummeret skrevet i stedet for. Bij een zakelijke brief wordt de naam van de aanbieder op de eerste regel geschreven. Den navn pa virksomheten eller instituttet folger pa den andre linjen.

Det Forenede Kongerige kan kanskje v re den mest kompliserte adresseringen av alle EU-landene. Det begynner allerede med det gitt at det husnummeret foran den gatenavnet kommer. Videre skal menn, hvis aktuelt, ogsa navnet pa den by hvor adressen er oppfort. Dette kommer pa linjen mellom stedsnavnet og stedsnavnet. Den postnummer folger pa den siste linjen og utgjor en folgende spesiellhet, for dette bestar av fem til syv tegn (bokstaver og tall) som ikke alltid er i samme rekkefolge ogsa. When you write a business letter, the name of the addressee will be on the first line and the company or instant name on the second line. De sender blir vanligvis skrevet pa baksiden av konvolutten.

Som det er flere EU-land, har Italia en fem-sifret postnummer. Den italienske adresseringsmetoden ligner mye pa den fra Frankrike, med som forskjellen at det husnummer etter stedsnavnet blir skrevet i stedet for. In addition, the name of the province (either by short or full) behind the place name written between brackets and writes the sender on the back of the envelope. I tilfelle av en forretningskort skrives bedrifts- eller instituttnavn pa forste linje og navn pa mottaker pa linjen.

Spania har nettopp som det forrige nevnte Italia en fem-sifret postnummer. Det husnummer blir skrevet etter navnet. Etter bynavnet skriver man ogsa navnet pa provinsen der adressen er. Den avsender kommer pa baksiden av envelopen a sta. Gar det om en forretningsmeddelelse, skriv deretter navnet pa den mottakeren pa den forste linjen og firmaet eller instansen der mottakeren virker pa linjen under.

Som alle tidligere nevnte, engelsktalende land kommer det husnummeret i Amerika for den street name a sta. Pa den siste linjen star den riktige rekkefolgen som folger: stednavn, forkortelse av den tilstand hvor adressen er, postnummer (fem sifre). Den avsender blir koblet opp til toppen. Skriv inn en forretningskort, sa kommer navnet til mottaker pa forste linje og firma- eller instantnavn pa den andre.

If you write a letter to someone in one of the above countries, do not forget to mention the last country of the addressing on the last line of addressing.

Bilder / informasjon fra Google.

Ga over til Oxxio.

Reacties (10)

Dette er jeg sikkert pa, sa bra informasjon!

Takk for dette a dele!

Men hvor er tiden som du faktisk skrev en brev?

Na er alt skrevet og sendt via e-post, sa synd.