Nj casino leverandor lisens

Nj casino leverandor lisens h1>

Avhengig av hvilken type virksomhet du driver, ma du ta ett eller to trinn for at virksomheten din skal bli dokumentert riktig i New Jersey.

Juridiske enheter er underlagt krav til innlevering av arsrapport. Korporasjoner vil ogsa bli underlagt selskapsskatt fra datoen for dannelsen til lovlig dato for opplosning.

Trinn 1 – Registrering NYE VIRKSOMHETER.

Arkiveringsbevis for a starte opp en non-profit – Sporsmal og svar SPESIELT HENSYN: Utenfor-statlige bedrifter som mener at de ikke har statlig skattekonfeksjon, vil sende inn et papirformular NJ-REG (trinn 2) for a oppna en forretningsregistrering Sertifikat. Forretningsenheter som filformularen NJ-REG bare vil bli gjenstand for en undersokelse, initiert og utfort av Skatteavdelingen.

Skaffe et Business Registration Certificate FLEA MARKETS eller SEASONAL OPERATIONS.

For du velger et navn, kan du vurdere bedriftens navn pa fil med New Jersey online gratis. Hvis du vil ha hjelp til a sjekke tilgjengeligheten av et firmanavn, kan du ringe divisjonen pa 609.292.9292. Avgifter gjelder for denne tjenesten.

Du kan sjekke tilgjengeligheten av et firmanavn ved a ringe divisjonen pa 609.292.9292. Avgifter gjelder for denne tjenesten. Du kan ogsa reservere et tilgjengelig navn for du legger inn et formasjons- / autorisasjonsdokument. Hvor lenge reservasjonen er i kraft, avhenger av hvilken type virksomhet.

Disse typer navn kan ogsa brukes til a drive virksomhet i denne tilstanden. Alternativt / fiktivt navn ma registreres ved a fylle ut et skjema som passer for virksomheten. Denne tjenesten er for oyeblikket ikke tilgjengelig online.