Nokia C2-03 Brukerhandbok.

Nokia C2-03 Brukerhandbok.

Se ogsa for Nokia C2-03.

Beslektede handboker til Nokia C2-03.

Innholdsfortegnelse for Nokia C2-03.

Nokia C2-03 / C2-06 Brukerhandbok Utgave 2.0 NO.

Side 2: Innholdsfortegnelse.

Innhold Nokler og deler. 5 Sett inn et SIM-kort og batteri. 7 Sett inn eller fjern et andre SIM-kort. 8 Sett inn et minnekort. 9 Lad batteriet. 10 Las eller lase opp tastene og skjermen. 11 Utforsk telefonen. 11 Sveip for a apne programmer. 13 Kopier innhold fra den gamle telefonen. 14 Angi hvilket SIM-kort som skal brukes. 15 Indikatorer. 16 Lag eller svar pa et anrop. 18.

Side 3: Innholdsfortegnelse.

Skriv tekst. 24 Sjekk din talepost. 25 Tilpass startskjermbildet. 26 Legg til snarveier til startskjermbildet. 27 Endre ringetonen din. 28 Sett en sang som ringetone. 29 Angi en alarm. 30 Legg til en avtale. 31 Lytt til radioen. 31 Finn og lagre radiostasjoner. 32 Spill en sang. 34 Ta et bilde. 35 Ta opp en video. 36 Bla gjennom nettet. 37.

Side 4: Innholdsfortegnelse.

Chat med vennene dine. 42 Om Maps. 43 Se hvor du er pa kartet. 45 Finn et sted. 45 Del posisjonen din eller et sted. 46 Lag en vandringsrute. 47 Send et bilde ved hjelp av Bluetooth. 48 Kopier mellom telefonen og PCen. 49 Gjenopprett originale innstillinger. 50 Oppdater telefonprogramvare ved hjelp av PCen. 51 Oppdater telefonprogramvare ved hjelp av telefonen. 51 Sikkerhetskopiere innhold til et minnekort. 52.

Side 5: Nokler og deler, Skjerm.

Taster og deler Orepropp Tastatur Skjerm Mikrofon Slutt / Av / pa-knapp Oppringingstast.

Hodetelefonkontakt (3,5 mm) 13 Antenneomrade. Se 7 i Micro-USB-kontakt «Funksjonsspesifikke instruksjoner». Laderkontakt 14 SIM-kortspor (SIM 2). Se 10 Hoyttaler 15 Kameraobjektiv. For du bruker 11 volumtaster-kameraet, fjern det beskyttende 12 nokkellasbryterbandet fra objektivet.

Side 7: Sett inn et SIM-kort og batteri.

Sett inn et SIM-kort og batteri Sla av telefonen, fjern deretter Linje opp batterikontaktene og deretter bakdekselet. skyv batteriet inn. Hvis batteriet er i telefonen, loft det. Trykk pa bakdekselet ned til det er ute.

Side 8: Sett inn eller fjern et annet SIM-kort.

Sett inn eller fjern et nytt SIM-kort Apne det eksterne SIM-sporet, merket For a fjerne kortet, apner du SIM-kortet med. Se spor. Sett inn SIM-kortet med kontaktomradet Trykk SIM-kortet inntil det er ledig. forsiktig opp. Skyv kortet inn til det lases inn. Trekk ut SIM-kortet.

Side 9: Sett inn et minnekort.

Sett inn et minnekort Sla av telefonen. Loft og fjern loft opp holderen. bakdekselet. Hvis batteriet er i telefonen, loft det Sett et kompatibelt minnekort inn med ut. Kontaktomradet vender nedover. Skyv minnekortholderen La ned holderen.

Side 10: Lad batteriet.

Lad batteriet Skyv holderen til originalen Plugg laderen til en stikkontakt. posisjon. Sett opp batterikontaktene, og Koble laderen til telefonen. skyv batteriet inn. 5, 6. Trykk pa bakdekselet til batteriet er fullt? Koble fra telefonen, laser pa plass.

Side 11: Las eller lase opp tastene og skjermen, Utforsk telefonen.

Lase eller lase opp tastene Utforsk telefonen og skjermen Ga til menynavn Lase tastene og skjermen nar ikke For a se funksjonene og programmene i telefonen din. telefon, trykk Meny. Tilbake For a lase eller lase opp, skyv tastelasen For a ga tilbake til forrige visning, trykk pa bryteren.

Alternativer Alternativer Trykk pa en app eller et annet element for a apne det. For a bla, skyv fingeren raskt opp eller ned, og loft deretter fingeren. Se Ga til menynavn Trykk og hold et element for a se flere alternativer. For a sveipe, skyv fingeren til onsket retning.

Side 13: Sveip til apne applikasjoner.

Sveip for a apne programmer Favoritter Ring viderekobling Apps og spill Kamera Endre utg. Nedt. timer Opprett melding Tilbake Tilbake Ga til Meny Apne favorittappen din med en enkelt Velg hvilken app som skal apnes nar du sveiper pa startskjermen. sveip til venstre.

Side 14: Kopier innhold fra din gamle telefon.

Back Exit Sla pa Bluetooth pa begge telefonene. Velg Kopier til dette og hva du vil kopiere, og velg deretter Ferdig. Nytt sok Nokia XX Alternativer Alternativer Avslutt Tilbake Velg Meny & gt; Innstillinger. Velg den gamle telefonen fra listen over.

Side 15: Angi hvilket SIM-kort som skal brukes.

Angi hvilket SIM-kort som skal brukes Angi passord: ***** Clear Hvis du blir spurt, opprett et engangs passord Angi hvilket SIM som skal brukes for samtaler eller (for eksempel 123), og velg deretter OK. Internett-tilkobling. Stemmer kode overens med kode pa annen enhet? 123456 Valg Avslutt.

Side 16: Indikatorer.

Indikatorer & # x2014; Du har ulest Spor hver gang Ring meldinger sendt til SIM1 eller SIM2. Alltid brukt Tekstmeldinger SIM1 Multimediemeldinger. (ingen valg) & # x2014; Du har uleste meldinger SIM2 Mobile data sendt til SIM1 og SIM2. (ingen valg) Info Tilbake Ferdig & # x2014 ;.

& # X2014; GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen fra SIM1 er ventet. & # X2014; Bluetooth er pa. & # X2014; Alle innkommende anrop til SIM1 eller SIM2 blir videresendt til et annet nummer. & # X2014; Alle innkommende anrop til SIM1 og SIM2 blir videresendt til et annet nummer.

Side 18: Lag eller Svar et anrop.

Lag eller svar pa et anrop Ring med: SIM1 SIM2 Tilbake Ring til vennen din. Se Hvis du blir spurt, velg hvilket SIM som skal brukes. I samtale 0123456789 Mute Loudsp. Valg Kontakt Apne lysbildet. For a avslutte anropet, trykk, eller lukk lysbildet.

Side 19: Ring det sist oppringte nummeret, se dine ubesvarte anrop.

Ringe den sist oppringte Vis nummeret du savnet ringer Ga til Menynavn 1 ubesvart anrop Mike Vis Pa startskjermbildet trykker du pa Pa startskjermbildet, velg Vis. Se 0123456789 0123456789 I dag, 08:29 I dag, 14:29 Mike Mike Ring Ring i dag, 08:29 I dag, 14:29 Anna.

Side 20: Endre volumet, lagre et navn og telefonnummer.

Endre volum Lagre navn og telefonnummer Er volumet for hoyt under en samtale eller Legg til nye kontakter pa telefonen. nar du horer pa radioen? Valg Avslutt Bruk volumtastene. Velg Meny & gt; Kontakter. Navn Legg til nytt Synkroniser alt tilbake.

Nummer: Jim Brown Se samtale. Ring Legg til detaljer Send beskjed Legg til bilde 9876543210 Slett kontakt Send epost Valg Tilbake Tilbake Slett Skriv inn telefonnummeret, velg deretter Valg & gt; Legg til detalj. velg OK. Jim Brown Etternavn: Ring Brown Send beskjed Send e-postalternativer.

Side 22: Gjor samtaler raskt.

Ringe raskt Mike 9876543210 Mike End call Telefonnummer: Anna Sok Vis alle Ring noen ofte? Sett deres Velg sok og en kontakt. nummer som kortnummer. Se Mike 9876543210 Avslutte anropsalternativer Avslutt Velg Meny & gt; Kontakter. For a ringe, trykk og hold en nummertast pa startskjermen.

Side 23: Send en melding.

Send en melding Hei Anna, hvordan har du det? Fortsett Hold kontakten med folk gjennom Skriv meldingen din og velg meldinger. Se Fortsett. Kontakter Nylig brukt Antall eller post 1 2 3 Alternativer Alternativer Avslutt Tilbake Velg Meny & gt; Meldinger. Hvis du vil legge til en mottaker, velger du Kontakter.

Side 24: Skriv tekst.

Skriv tekst Trykk pa en tast flere ganger til brevet vises. Rediger tekst Hei Anna, hvordan har du det? Sett inn objekt For a skrive inn et tegnsettingstegn, trykk 1 flere ganger. Lagre som utkast Mer Hvis du vil skrive inn et spesialtegn, trykker du pa *, Valg Tilbake Tilbake.

Side 25: Sjekk din talepost.

Kontroller telefonsvareren din 9876543210 Clear Nar du ikke kan svare, kan du Nar du konfigurerer talepost, skriver du inn viderekoblinger til taleposten din. ditt talepostkasse nummer. Ringer talepostkasse Hoyttaler. Mute Avslutte anropsalternativer Avslutt Velg Meny & gt; Meldinger. Tips: For a ringe raskt til talepostkassen, trykk og hold 1 pa startskjermen.

Side 26: Tilpass startskjermbildet.

Tilpass hjemmeskjermen din Bilder 09:00 09:00 01-10 01-10 Apne Galleri Lysbilde Apne Kamera Graf. Stilnedlast. Tilbake Ga til menyenavn Ga til menynavn Du kan endre bakgrunnsbilde, og velg en mappe og et bilde. Omorganisere elementer pa startskjermbildet. Alternativer Avslutt Ga til.

Side 27: Legg til snarveier til startskjermbildet.

Legg til snarveier til startskjermbildet Lagre endringer? Ga til Menynavn Ga til Menynavn Alternativer Ferdig Tilbake Legg til snarveier til favorittappene Velg Ferdig. til startskjermbildet. Tilpass visning Slett gestus Ga til menynavn Trykk og hold pa startskjermbildet, og velg deretter Tilpass visning.

Side 28: Endre ringetonen din.

Endre ringetonen Alablaster.aac 01-01-11 192kB Mystique.aac 01-01-11 115kB Nokia tune.aac 01-01-11 148kB Ring ring.aac 01-01-11 10.0kB Velg Stop Angi en annen ringetone for hver Bla gjennom til en ringetone. profil. Alablaster.aac 01-01-11 192kB Mystique.aac 01-01-11 115kB Nokia tune.aac 01-01-11 148kB Ring ring.aac.

Side 29: Sett en sang som ringetone.

Innkommende anropsvarsel: Sang 1 Tone nedlastinger Ringing 01-10-11 1.9MB Ringetone: Apne Galleri Sang 2 Sang 1 01-10-11 2.8MB Nokia tune Ringevolum: Sang 3 01-10-11 3.2MB Vibrasjonsvarsel: Lagre Stopp Velg Tilbake Nar du angir en ringetone, velger du Apne Velg Lagre.

Side 30: Still inn en alarm.

Angi en alarm Alarm gjenta Alarmtone Standard Snooze-timeout Alarm pa 10 minutter Innstillinger Tilbake Tilbake Bruk telefonen som vekkerklokke. For a gjenta alarmen, velg Innstillinger> gt; Alarm gjenta & gt; Pa og dagene. Apper og spill Vekkerklokke Kalkulator Galleri.

Side 31: Legg til en avtale, hor pa radioen.

Legg til en avtale Lytt til radioen Valg Avslutt Velg Meny & gt; Kalender. Lytt til favorittradiostasjonene pa telefonen. Oktober ma ti son fr so so 26 27 28 29 30 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 Se Tilbake.

Side 32: Finn og lagre radiostasjoner.

Finn og lagre radiostasjoner Min musikk Radio Tilbake Velg Radio. Sok etter dine favorittradiostasjoner Valg Avslutt Hvis du vil endre volumet, bruker du Velg-menyen & gt; Musikk. volumtaster. Min musikk 87,50 108,00 Radio Valg Tilbake Tilbake For a lukke radioen, trykk pa Velg radio.

101,80 MHz 87,50 MHz Sla av 87,50 108,00 Spille i bakgr. Alternativer Tilbake Stasjoner 87.50 108.00 Sok alle stat. Alternativer Tilbake Tilbake For a soke etter alle tilgjengelige stasjoner, Tips: For a bytte til en lagret stasjon, velger du Valg & gt; Sok i alle stat .. kan ogsa trykke pa en talltast.

Side 34: Spill en sang.

Spill en sang Ga til Mediespiller Sang 1 Sang 2 Alle sanger Spillelister Sang 3 Sang 4 Artister Sang 5 Album Valg Valg Avslutt Tilbake Lytt til favorittmusikken din pa Velg sangen du vil spille. telefonen.

Side 35: Ta et bilde.

Ta et bilde Det er et kamera i telefonen din & # x2014; Velg bare sikte og snap! Bildene lagres i Mine bilder. Kamera Mine bilder Tidslinje Mine album Valg Avslutt Tilbake For a apne kameraet, velg Meny & gt; Bilder & gt; Kamera. Bruk volumtastene til a zoome inn eller ut.

Side 36: Ta opp en video.

Ta opp en video 00:30:00 Foruten a ta bilder, kan du ogsa bruke volumtastene til a zoome inn eller ta opp videoer med telefonen. ute. 00:28:08 Tidslinje Mine album Video kamera Mine videoer Valg Avslutt Tilbake For a apne kameraet, velg Meny & gt; For a stoppe opptaket, velg Bilder & gt ;.

Side 37: Bla gjennom nettet.

Bla gjennom nettet www.nokia.com www.nokia.com Paris Ta opp pa nyhetene, og besok din For a zoome inn, trykk pa delen av webens favorittwebsteder. siden du vil se bedre. www.nokia.com www.nokia.com Alternativer Exit Velg Meny & gt; Internett. For a zoome ut, dobbeltklikk pa skjermen.

Side 38: Legg til et bokmerke, bli sosial med fellesskap.

Legg til et bokmerke Fa sosialt med fellesskap Travel Paris www.nokia.com Hvis du besoker de samme nettstedene ofte, er fellesskap din gateway for a legge dem til som bokmerker. sosiale nettverkstjenester. Valg Avslutt Valg Avslutt Velg Meny & gt; Internett. Velg Meny & gt; Apps.

Side 39: Konfigurer e-postkontoen din.

Konfigurer e-postkontoen Velg fellesskaps e-posttjeneste 1 Service 2 Om Avslutt Velg en tjeneste og logg inn. Se Onsker du a poste, men har ingen datamaskin 18, 20. for hand? Sett opp e-post i telefonen. Logg inn! Alternativer Avslutt Ga til.

Side 40: Send en post.

Send en mail Velg konto bruker @ myma. Mike Hei Anna! Legg til konto Anna Hei Mike! Alternativer Avslutt Du kan lese og sende e-post mens du er pa Velg en e-postkonto. bevegelsen. Skriv ny oppdateringsadressebok Flere alternativer Avslutt tilbake Velg Meny & gt ;.

Emne: [email protected] Takk takk Melding: I dag, 14:29 Hei, hvordan har du det? Hei Hvordan har du det? Alternativer Slett Svar Skriv inn emnet og meldingen. Tips: Hvis du vil svare pa en e-post, apner du e-posten, og velger deretter Svar. Emne: Skrivealternativer Takk Melding: Rask tekst Hei Anna.

Side 42: Chat med dine venner.

Chat med vennene dine Velg konto [email protected] Hei Mike! [email protected] Legg til ny konto Valg Avslutt Du kan chatte med vennene dine online Velg en tjeneste, og logg inn mens du er pa farten. Logg inn Opprett konto Alternativer Alternativer Avslutt Tilbake Velg Meny & gt ;.

Side 43: Om Maps.

Om Maps mychat @ chatserv. Anna Hei! Send Skriv meldingen i tekstboksen, og velg deretter Send. Se Telefonen leveres med Maps-appen, og kan ha et minnekort med forhandslastede kart for landet ditt. [email protected] Kontroller at minnekortet er i din tilgjengelige telefon for du bruker kart.

Kart for omradet lastes automatisk ned via internett. Se Nettverksadgang kan v re nodvendig for a finne din nav rende posisjon. Du kan bli bedt om a velge et Internett-tilgangspunkt. Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land, og kan bare leveres pa utvalgte sprak.

Side 45: Se hvor du er pa kartet, finn et sted.

Se hvor du er pa Finn et sted For a hjelpe deg med a fa lagrene dine, sjekk Finn steder og adresser. hvor du er pa kartet. Valg Avslutt Valg Avslutt Velg Meny & gt; Maps. Velg Meny & gt; Maps. Vis kart Sok i Paris Frankrike Vis kart.

Side 46: Del din plassering eller et sted.

Del din plassering eller et sted Louvre Clear Skriv navnet eller adressen til Du kan sende en lenke til et sted til din plass, og velg deretter Ga. venn i en tekstmelding. Louvre Louvre Paris Alternativer Avslutt Tilbake Velg fra de matchende stedene eller Velg meny>.

Side 47: Lag en spasertur.

Lag en vandringsrute Louvre Paris Frankrike Vis detaljer Send dette stedet Planlegg rute Lagre som favoritt Valg Tilbake Tilbake Velg Valg & gt; Send dette stedet. Lag en vandringsrute til et n rliggende sted. Du vil ikke tro hvor jeg http://m.ovi.me/NGG2ZeQE tEI4BaAQ? Nord Louvre Paris.

Side 48: Send et bilde ved hjelp av Bluetooth.

Send et bilde ved hjelp av Bluetooth Min posisjon Fottorrute Startsted Sted Trykk for a velge Adresse Destinasjon Trykk for a velge Favoritt Velg pa kart Avbryt Tilbake Velg Startsted og start Send et bilde du har tatt til ditt punkt pa din turvei.

Side 49: Kopier mellom telefon og PC.

Bildet sendes til PCen. Koble telefonen til en datamaskin med en kompatibel USB-kabel. USB-modus: Nokia Ovi Suite Mediaoverforing Masselagring Avbryt Velg Nokia Ovi Suite, og kopier deretter innholdet.

Side 50: Gjenopprett originale innstillinger.

Gjenopprett originale innstillinger Bare konfigureringsinnstillinger Sikkerhet Nokia-konto Resten. faktum. sett. Tilbake Tilbake Hvis telefonen ikke fungerer som den skal, velger du Hvil. faktum. sett. & Gt; Innstillinger tilbakestiller innstillingene. bare. Sikkerhetskode: Ga til Menynavn Tilbake Slutt alle anrop og tilkoblinger.

Side 51: Oppdater telefonprogramvare Bruke din PC, oppdater telefonprogramvare Bruke telefonen.

Oppdater telefonprogramvaren med Du kan oppdatere telefonprogramvaren Nokia Suite PC-appen. Du kan ogsa tilbakestille tradlost. Du kan ogsa sette telefonen opp bildene og andre ting i deg for automatisk a sjekke om oppdateringer.

Side 52: Sikkerhetskopiere innhold til et minnekort.

Sikkerhetskopiere innhold til et minnekort Nettverkstjenesteleverandoren din kan sende oppdateringer direkte via luften til Meldinger telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om denne nettverkstjenesten for bokmerker, kan du kontakte nettkalenderen din. Gallerifiler Programmer og spill Valg Klar Onsker du a sorge for at du ikke mister noen.

Side 53: Tilgangskoder.

Dette brukes til a identifisere gyldige telefoner i nettverket. Nummeret kan ogsa brukes til a blokkere for eksempel stjalne (15 siffer) telefoner. Du ma kanskje ogsa gi nummeret til Nokia Care-tjenestene. For a vise IMEI-nummeret ditt, ring * # 06 #.

Hvis du glemmer koden og telefonen er last, vil telefonen kreve service. Ekstra kostnader kan gjelde, og alle personlige data i telefonen din kan bli slettet. For mer informasjon, ta kontakt med Nokia Care eller din forhandler.

Side 55: Stotte, beskyt miljoet, spare energi, resirkulere.

For a garantere det riktige Hvis problemet ditt forblir ulost, avhending og gjenbruk, samarbeider Nokia med Nokia for reparasjonsalternativer. Ga til med sine partnere gjennom et program www.nokia.com/repair. For vi ringte Vi: resirkulere. For informasjon om.

Dette kravet gjelder i EU. Ikke kast bort disse produktene som usortert kommunalt avfall. For mer informasjon om miljoegenskapene til telefonen, ga til www.nokia.com/ecoprofile.

Side 57: Generell informasjon.

VEARSIKKERHET KOMMER FORSTE 1 Bruk kun kompatible minnekort Overhold alle lokale lover. Hold alltid godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Handfri a betjene kjoretoyet. Inkompatible kort kan skade kortet og under kjoring. Din forste omtanke mens enheten og korrupte data som er lagret pa kjoringen, bor v re trafiksikkerhet.

kortholder, kan du bare lage nodfunksjoner som krever nettverksdekning. A ringe. ring, aktiver en annen profil. 4 Begge SIM-kort er tilgjengelig pa de 11 savnede og mottatte anropene logges samtidig nar enheten ikke blir brukt, bare hvis den stottes av nettverket, og men mens ett SIM-kort er aktivt, er telefonen for eksempel slatt pa og innenfor nettverket.

Ikke oppbevar enheten i kulde, bruk den ikke. temperaturer. Nar enheten varmes til sin normale temperatur, kan det danne fuktighet 22 Du kan bare bruke Nokia Suite med innsiden av enheten og skade elektronisk SIM-kort i den interne SIM-kortholderen. kretser.

Nokia hjelper deg med a forhindre ukontrollert avfallshandtering Suite. og fremme resirkulering av materialer. Sjekk hvordan du resirkulerer Nokia-produktene dine pa Andre overforingsmetoder kan ikke overfore www.nokia.com/recycling. lisenser som ma gjenopprettes med.

Kast batterier i henhold til strom fra folgende ladere: til lokale forskrifter. Gjenvinn nar det er mulig. AC-3. Det noyaktige Nokia laderens modellnummer Ikke kast bort som husholdningsavfall. kan variere avhengig av pluggen type, identifisert med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Kontroller at signalstyrken er tilstrekkelig. Du kan v re utilstrekkelig beskyttet, og det kan ogsa v re nodvendig a gjore folgende: medisinsk utstyr. Kontakt en lege eller & # x2022; Sett inn et SIM-kort. produsent av medisinsk utstyr til & # x2022; Deaktiver ringebegrensninger du har avgjort om de er tilstrekkelig aktivert for enheten, for eksempel ringebeskyttelse, skjermet fra ekstern radiofrekvens.

Nokia har ikke tilbehor. Husk at airbags oppblaser eller patar seg ansvar for slike steder. med stor kraft. Ikke plasser enheten eller tilbehoret i airbag-distribusjonsomradet.

Nokia overgar mellom EU-varslet. Eksponeringsretningslinjene for mobilenheter Bodies og dette produktet er godkjent, bruk en maleenhet kjent som.

Bluetooth SIG, Inc. og eventuelle varemerker for Nokia Corporation. Nokia-tune av slike merker av Nokia er under lisens. er et lydmerke av Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn nevnt.

USA og andre land. Avvik i strid med loven er forbudt. Nokia gir ingen garanti for eller tar noe ansvar for funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstotte for tredjepartsapplikasjoner som leveres med enheten. Ved a bruke et program, bekrefter du at soknaden er gitt som det er.