Problem med SSD og Dell Precision M6500 – RAID Only – Kan ikke fa AHCI til a jobbe etc.

Problem med SSD og Dell Precision M6500 – RAID Only – Kan ikke fa AHCI til a jobbe etc.

Her er mitt problem (er)! – Hvis jeg tar en av de 2 Seagates ut av spor 1 eller 2 og sett 840 inn – far jeg «Kjor ikke sittende riktig» – jeg kan se at fysisk 840 er litt – noen fa mm – mindre dybdevis enn Seagates, men har folt SATA-kontaktsporet i – I spor 1 for f.eks. – men fortsatt fa «ikke sittende» feil.

1) – BIOS SATA-innstillinger satt til RAID, jeg blir informert om at verken SSD eller Seagate er RAID-stasjoner, og s / ware med 840 forteller meg at den skal brukes i AHCI-modus. Problemet er at med BIOS Setup til AHCI det bare ikke gjenkjenner SSD – i det hele tatt.

2) – Det er ingen kjoring i det hele tatt i Slot 1 – hvis det er sa, kjenner BIOS ikke SSD-en. Som en gang er til stede = aldri a gi muligheten til a starte opp fra det!

Haper alt dette gjor noe fornuftig – vennligst gi rad om noen ideer, for jeg er frisk ute!

Beste svar.

2) Nar du installerer det nye operativsystemet i SSD, er det bare bedre a koble SSDen, men ikke en annen lagringsplass, fordi i lopet av installasjonen hvis du har annen HDD, vil noen av filene / brettene bli installert i disse HDDene. Senere far du problemer.

3) Samsung Magician Software kan ikke fungere under raidmodus, jeg har ocz SSD i raid-modus og verktoykassen fungerer ikke under raid-modus.

4) Hvis du vil doble opp SSD med win7 ult og HDD med win7 enterprise, kan det hende du ma bruke «easyBCD» til a bygge oppstartsladeren. Http://neosmart.net/EasyBCD/

5) Sa du kobler SSD, installer Win7 Ult, avslutt b reren, koble HDD, start den b rbare datamaskinen, bygg oppstartsladeren, sa kan du kanskje dual boot.