Sl gten Rosenkrantz og slottet.

Sl gten Rosenkrantz og slottet.

Adelsmanden Jorgen Ottesen Rosenkrantz acquired a mage change (ie a byttehandel) the small manor house Holm from the king in the year 1559. He writes in his sparse memories that «he immediately began building and digging there». Samtidig omdober han garden til Rosenholm efter sl gtens navn.

Slottets opforelse.

Rosenholm Slot oppfores i en tidlig ren ssansstil, bygarene er 1559 – ca. 1610.

Jorgen Rosenkrantz starter med pa gravvitenskapsanlegget og oppforer Ostflojen.

Slottet oppfores i flere etapper, i en trapezform. De s rpr gede gavle helps to give the building system a uniform feel.

Ostflojen er den der er bygget forst. Den er den hoyeste av fire floyen, og er flankert av til kuppelformede tarn. The remarkable thing about it is that it was originally listed with an open loggia (column) in front of the farm. Den ble hunden raskt muret til & # 8211; sikkert etter den forste danske vinteren. Man ma likevel beundre, at arkitekten har v rt i stand til a selge ideen om en apen loggia til dansk ridder Jorgen. Star man i garden kan man stadig tydelig se hvor apningene har v rt.

Vestflojen is clearly inspired by French renaissance architecture with a strong leddeling of the house. On the pavilions are used the same type endles as to the east wing, which helps to tie the house together. Later, Nordflojen was built, and towards the courtyard, the builder gave it a special feature – a masonry band made in a pattern resembling herringbone pattern. Med opforelsen av Sydflojen i ca. ar 1610 var slottet fullendt.

Rosenholm Slotskapel er en privat kirke som ligger pa Rosenholm Slot. Kirken ble innrettet 1604 av den l rde Holger Rosenkrantz. Det var et av de tidligste private huskapeller i Danmark, som bare ble sett pa kongelige slott.

Sl gten Rosenkrantz.

Ridder Erik av Hveringeholm skulle jeg si sin tid ca. 1350, har drakt til Rom og av Paven mottatt den rosenkrans, som senere ga sl gten sitt navn. (Rosenkransen er ikke avbildet i selve vabenskjoldet, men ligger som en krans i hornene pa den hjelm som ofte vises i sammenheng med vapenskjoldet.) Sl gtsnavnet ble forst vanlig i 1524, etter Frederik den 1.s forordning om a anta faste familienavne .

Sl gten var fra slutningen av 1400 tallet en fast bestanddel av den politiske eliten i Danmark og er en av de familier som har levert flest medlemmer til Rigsradet og andre ledende stillinger innen det politiske liv. Fra Christian den 4.s forste levear frem til han ble myndig, var det saledes Jorgen Rosenkrantz (1523 & 1516), der reelt styrte Danmark i samarbeid med de to andre adelige familier.

Jorgen Rosenkrantz var ogsa den personen som begynte Rosenholm i 1559. Sonnen Holger (1572), ogsa kalt «l rde Holger», er nok en av slektens mest kjente medlemmer. Besides being a prime minister, leading cultural personality, he educated other noble family sons at his small university in the park called «Pirkentavl». Denne lille pavillon blir betraktet som det forste universitetet i Jylland. It is difficult to describe the development of the race through history, although it is characteristic that it continues to hold significant and political office until the last century. Den siste betydningsfulle posten var besatt av lensbaron, kammerherre, hofj germester Hans Carl Oluf Rosenkrantz (1870 & # 8211; 1936), som fungerte som nationalbank direktor.

Shakespeare, Rosenkrantz og Gyldenstjerne.

Noen danskere har kanskje undret seg over at Shakespeare i Hamlet hovedsakelig bruker greske navn som Laertes, Polonius, Ophelia etc., da dette skjer i Danmark. To Danmarks Adelsl gter, dog has sneaked in on the role list: Rosenkrantz and Gyldenstierne, which has made these two family names internationally famous.

Sl gtskroniken beretter, pa grunn av at den unge mannen var pa studietur i England, da Shakespeare skrev sin beromte tragedie. Her modte de den store forfatter pa en kro, og etter mange fyldte pokaler ble domt tomt, Shakespeare got the idea of moving the story from Greece to the strange and apparently rather gloomy Denmark.

Gyldenstiernes rom, der i gamle dager var Rosenholms statligeste gjestev relse, har sin navn fordi Gyldenstiernerne, fra nabogodset Mollerup, bodde her da de overnattet pa Rosenholm. (This is also the room most visited by ghosts. In the old days, unwanted guests were put in this room and if there was not a Gyldenstjerne, they always traveled the next day).

Adresse og apningstider.

Adresse Rosenholm Slot Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet Telefon 86 99 40 10.

Abningstider 2017 15. juni – 15. august, apent alle dager kl. 11-16. Rundvisning hver gang.

Rundvisning Voksne 75 kr. Pensjonist 60 kr. Barn (under 12 ar) 25 kr. Grupper (minst 20) pr. person 60 kr.

Billetter kjopes i museumsbutikken pa slottet.

Adresse og apningstider.

Adresse Rosenholm Slot Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet Telefon +45 86 99 40 10.

Besokende dager og timer 2017 Fra 15. juni til 15. august, apen for besokende hver dag. Apningstider er kl. 11-16. Guidede turer starter hver hel time.