Vga-slots type

Vga-slots type h1>

2D star for todimensjonale. Dette brukes ofte til a beskrive skjermmodusen til et skjermkort nar det ikke er i 3D-modus. De fleste programmer som tekstbehandlere, nettlesere og operativsystemet brukergrensesnitt opererer i 2D-modus, selv om noen med avanserte brukergrensesnitt kan fungere i 3D-modus. Programmer som mange spill og mange visualiseringsprogrammer opererer i 3D-modus.

3D star for tredimensjonal. Dette brukes ofte til a beskrive skjermmodusen til et skjermkort nar det viser tredimensjonale objekter som i mange spill-, ingenior- og tredimensjonale kunstprogrammer. De fleste operativsystemer for tiden (2006) opererer i 2D-modus, men noen nyere programmer begynner a stotte 3D-brukergrensesnitt.

En slags utvidelsesspor. AGP star for akselerert grafikkport. Det er en raskere versjon av PCI som ble utviklet for a oke hastigheten pa datakortoverforing av skjermkort. Nyere datamaskiner bruker raskere og mer fleksible PCI-Express x16-spor for skjermkort.

I forbindelse med datamaskiner er analog en metode for a representere data med et kontinuerlig utvalg av verdier. En analog spenning varierer mellom minimum og maksimumsverdier for a representere datoen. For eksempel bruker en VGA-skjerm en analog spenning for a representere lysstyrken til en fargekomponent som utgjor et bilde. De fleste ting i en datamaskin er digitale snarere enn analoge. Analogverdier er ikke vanlige. Analog brukes til a kontrollere ting som bildet pa en CRT-skjerm eller en lyd som genereres gjennom hoyttalere. Men selv i disse tilfellene gjores det meste av datamaskinens handtering av disse signalene digitalt og konverteres til analog for du kjorer skjermen eller hoyttaleren. Nar analoge data sendes via en kabel, blir dataens noyaktighet i noen grad forringet. Dataene forringes selv nar de sendes via hoykvalitets skjermede kabler. Dette er i motsetning til digital overforing der dataene (uten alvorlige problemer) mottas, er identiske med de overforte dataene.

BIOS er kort for Basic Input Output System. BIOS er et program som styrer grunnleggende funksjonaliteten til ulike maskinvarestykker pa datamaskinen. Hovedkort BIOSer lar deg forandre ting som RAM-hastigheten, AGP-portens hastighet, hvordan utvidelsessporene fungerer, etc. Du finner grunnleggende informasjon om BIOSer til hovedkort her. Videokort har ogsa BIOSer.

Bit er kort for bin r siffer. Det er den minste lagringsenheten i en datamaskin. Den har to mulige verdier: 0 og 1. Datamaskiner bruker biter for a holde oversikt over ting. Siden litt bare kan lagre to verdier ma du gruppere en haug med biter for a lagre storre antall verdier. For eksempel bestar en byte av atte biter og kan lagre alle heltallene mellom 0 og 255. Datamaskiner har mye lagringsplass i disse dager, sa du er mer sannsynlig a kjore inn i ting som megabyte og gigabyte.

Bootstrapping refererer til prosessen med a laste inn og starte et operativsystem. Det er avledet fra uttrykket «trekker deg opp av bootstrapsene dine». Det kalles ofte «boot» for kort. En kald stovel er en bootstrap som skjer umiddelbart etter at datamaskinen er slatt pa. En varm oppstart er en som skjer nar operativsystemet starter pa nytt uten a sla av datamaskinen.

En byte bestar av atte biter. En byte er stor nok til a inneholde alle heltall mellom 0 og 255. Bytes er standard lagringsenhet som brukes i datamaskiner. Moderne datamaskiner har en tendens til a ha mange bytes med RAM, harddiskplass, etc., sa mengder lagring pleier a bli gitt i megabyte eller gigabyte.

En hurtigbuffer er en liten mengde hoyhastighetsminne som holder en kopi av data som er lagret i lavhastighetsminne. En hurtigbuffer inneholder kopier av de mest brukte dataene. Nar dataene ma apnes, bruker det hurtigbufferen hvis det er mulig, og bruker bare det langsommere minnet hvis dataene ikke er i hurtigbufferen. Som et resultat blir tilgangen til bufret data spedret vesentlig. En CPU har en cache som har kopier av noen av dataene som er lagret i hovedkortet RAM. De fleste CPUer har faktisk minst to cacher: Hovedbufferen (L1 cache eller niva 1 cache) er den raskeste og sekund re cachen (L2 cache eller niva 2 cache) er tregere og vanligvis mye storre. Nar CPUen far tilgang til data, apner den dataene i prim rbufferen om mulig. Hvis den ikke er i prim rbufferen, prover den sekund rbufferen. Hvis det ikke er i noen av hurtigbufferne, ma det fa tilgang til det mye tregere hovedkortet RAM.

CPU star for sentralbehandlingsenhet. Dette er den viktigste silisiumbrikken pa hovedkortet som gjor generell bearbeiding for datamaskinen. De fleste CPUer i PCer er laget av Intel eller AMD.

CRT star for katodestraleror. CRT-dataskjermer er de eldre stilene som bruker TV-type ror for a vise bilder. CRT er store, tunge og bruker mye strom sammenlignet med LCD-skjermer. CRT-skjermer kan vise rimelige skarpe bilder ved mange skjermopplosninger. LCD-skjermer er helt skarpe bare ved deres opprinnelige opplosning (eller deres opprinnelige opplosninger delt pa 2, 3, etc.) og viser andre opplosninger relativt darlig.

DDR er kort for dobbel datahastighet. Synkron minnebrikke fungerer ved en gitt klokkefrekvens. Enkelt datahastighetsminne kan fa tilgang til en verdi per klokke. Sa en 100 MHz-datahastighetsminnebrikke har en toppdatatilgangshastighet pa 100 millioner tilganger per sekund. DDR-minne kan fa tilgang til to verdier per klokke. Sa en 100 MHz DDR minnebrikke har en toppdatatilgangshastighet pa 200 millioner tilganger per sekund. Andre vanlige former for DDR-minne er DDR-II og GDDR3. De har forskjellige tekniske spesifikasjoner enn vanlig DDR, men de har ogsa tilgang til to verdier per klokke.

enhetsdriver.

Enhetsdriver er en programvare som gir tilgang til et maskinvare. For eksempel ma du installere en skriverens enhetsdriver for at operativsystemet skal kunne bruke skriveren.

I sammenheng med datamaskiner er digital en metode for a representere data med et diskret verdifall. Dette er i motsetning til analog som representerer data med et kontinuerlig utvalg av verdier. De fleste ting i en datamaskin er digitale snarere enn analoge. Analogverdier er ikke vanlige. Analog brukes til a kontrollere ting som bildet pa en CRT-skjerm eller en lyd som genereres gjennom hoyttalere. Men selv i disse tilfellene gjores det meste av datamaskinens handtering av disse signalene digitalt og konverteres til analog for du kjorer skjermen eller hoyttaleren. Data som sendes digitalt via en kabel (utelukker alvorlige problemer) mister ingen noyaktighet. De mottatte dataene er identiske med de overforte dataene. Analog overforing, derimot, har noen nedbrytning nar du gar gjennom kabelen.

skjermadapter.

En skjermadapter er maskinvare som viser bilder pa skjermen. Begrepet «skjermadapter» kan referere til bade skjermkort og integrert grafikk.

skjermdriver.

En skjermdriver er programvare som tillater andre programmer a fa tilgang til og bruke en skjermadapter. Du ma ha en skjermdriver installert for at skjermadapteren skal gjore noe annet enn de mest grunnleggende operasjonene. De fleste operativsystemer har en standarddisplaydriver som fungerer for de fleste displayadaptere, men har begrenset funksjonalitet. For a kunne bruke de mer avanserte funksjonene som tredimensjonal grafikk, ma en full skjermdriver som er designet for den spesifikke displayadapteren, installeres.

DVI er en digital video standard introdusert i 1999. DVI star for Digital Visual Interface. DVI er i ferd med a erstatte VGA som den vanligste maten a koble skjermer til datamaskiner. DVI ble opprettet for a gi en standard mate a overfore et bilde i digital form i stedet for i det analoge formatet som brukes av VGA. DVI brukes nesten utelukkende i LCD-paneler. CRTer som godtar DVI digitale innganger, er sv rt sjeldne. CRTene som stotter DVI er vanligvis high-end skjermer som prover a unnga nedbryting av bildekvaliteten i VGA-kabelen ved a overfore dataene digitalt. DVI-kontakten stotter ogsa analoge videosignaler. Det er mer informasjon om DVI pa denne siden.

EDID star for utvidede visningsidentifikasjonsdata. Nar et skjermkort vil vite om evnen til en skjerm, leser den EDID fra skjermen. EDID-dataene inneholder informasjon som opplosning og oppdateringshastighet for stottede skjermmoduser. Det forteller ogsa om skjermen er digital eller analog, samt mange andre detaljer om skjermen.

utvidelseskort.

Et kort som plugger inn i en utvidelsesspor pa hovedkortet for a legge til en enhet pa datamaskinen. Utvidelseskort kan v re ting som skjermkort, nettverkskort, lydkort, etc.

ekspansjonsspor.

En kontakt pa hovedkortet som aksepterer et utvidelseskort for a legge til en enhet pa datamaskinen. De vanligste typene ekspansjonsspor er AGP, PCI og PCI-Express.

GB / s star for gigabyte per sekund. En gigabyte er omtrent en milliard byte (faktisk er det 1.073.741.824 byte). Sa 1 GB / s er omtrent en milliard byte per sekund.

GHz er kort for gigahertz. En gigahertz er en milliard (1.000.000.000) sykluser per sekund. Ulike klokkeslett i en datamaskin males i gigahertz. For eksempel kjorer en 3,2 GHz CPU pa 3,2 milliarder (3.200.000.000) sykluser per sekund.

En gigabyte er litt mer enn en milliard byte (faktisk er det 1.073.741.824 byte). Storrelsen pa harddisker er ofte gitt i gigabyte.

GPU star for grafikkbehandlingsenhet. Dette er silisiumbrikken pa en skjermadapter som gjor grafikkberegningene. De fleste GPUene er for oyeblikket laget av Intel, NVIDIA eller ATI. Andre produsenter inkluderer VIA, SiS og Matrox.

grafikkdriver.

Grafikkdriveren er den samme som skjermdriveren.

Hz er kort for Hertz. Hertz er enheten for sykluser per sekund. For eksempel oppdaterer en videomonitor med en skjermoppdateringshastighet pa 75 Hz skjermen 75 ganger i sekundet.

integrert grafikk.

Integrert grafikk betyr at maskinvaren som viser bilder pa skjermen, er integrert i hovedkortet. Den er innebygd i hovedkortet for a redusere kostnadene. Integrert grafikk har ogsa en tendens til a v re tregere enn skjermkort og har mindre avansert funksjonalitet.

integrert video.

Integrert video betyr at maskinvaren som viser bilder pa skjermen, er integrert i hovedkortet. Den er innebygd i hovedkortet for a redusere kostnadene. Integrert video har ogsa en tendens til a v re tregere enn skjermkort og har mindre avansert funksjonalitet.

LCD star for flytende krystallskjerm. LCD-skjermer er de nyere flatpanelene som bruker et flatt LCD-panel til a vise bilder. LCD-paneler er mindre, lettere og bruker mindre strom enn CRT-skjermer. LCD-skjermer som kjorer ved deres opprinnelige opplosning (eller deres opprinnelige opplosninger delt pa 2, 3 osv.) Viser mye skarpere bilder enn CRT-skjermer, men LCD-skjermer viser bilder darlig pa andre opplosninger.

LED star for lysemitterende diode. En LED er et lite solid-state lys. De fleste av de sma lysene pa en datamaskin er lysdioder fordi de er billige og ikke brenner ut.

En megabyte er litt mer enn en million byte (faktisk er det 1.048.576 bytes). Mengden RAM i en datamaskin er ofte gitt i megabyte.

MB / s star for megabyte per sekund. En megabyte er omtrent en million byte (faktisk er det 1.048.576 bytes). Sa 1 MB / s er omtrent en million byte per sekund.

MHz er kort for megahertz. En megahertz er en million (1.000.000) sykluser per sekund. Ulike klokkefrekvenser i en datamaskin er malt i megahertz. For eksempel kjorer en 400 MHz GPU pa et skjermkort pa 400 millioner (400.000.000) sykluser per sekund.

kortet.

Dette er hovedkortet i datamaskinen. Den inneholder CPU, hovedminne og utvidelsessporene.

Innstilling av klokkefrekvensen pa en brikke hoyere enn den tilsiktede verdien kalles overklokking. Dette oker hastigheten pa brikken, men det oppvarmer det ogsa og kan forarsake stabilitetsproblemer. Det kan til og med forkorte levetiden til brikken hvis den blir overklokket for mye. Folk overklokkes for a fa deler av datamaskinene sine til a lope raskere uten a matte kjope de dyrere sjetongene som offisielt stotter de hoyere klokkene.

En slags utvidelsesspor. PCI star for perifer komponentforbindelse. PCI-spor kan brukes til a legge til alle typer enheter til en datamaskin, inkludert skjermkort, nettverkskort og diskkontroller. PCI-utvidelsesspor kan ikke akseptere PCI-Express-utvidelseskort.

PCI-Express.

En slags utvidelsesspor. PCI-Express er en raskere spalte enn PCI. PCI-Express-spor kan brukes til a legge til alle typer enheter til en datamaskin, inkludert skjermkort, nettverkskort og diskkontroller. Det finnes forskjellige storrelser av PCI-Express-utvidelsesspor. PCI-Express x16-spor brukes til skjermkort. PCI-Express x1-spor brukes til mange forskjellige typer enheter. PCI-Express-utvidelsesspor kan ikke akseptere PCI-utvidelseskort.

PCI-Express x16.

Dette er den typen PCI-Express-utvidelsesspor som vanligvis brukes til a holde skjermkort. «X16» -delen refererer til antall baner. Denne typen slots har 16 baner. Hver bane kan lese data i en topp pa 250 MB / s og skrive til 250 MB / s samtidig. Som et resultat kan en PCI-Express x16-spor lese ved 4 GB / s og skrive til 4 GB / s.

Pixel er kort for bildeelement. Du kan lage en ganske god versjon av et bilde ved a lage et todimensjonalt utvalg av sma firkanter og lagre en enkelt farge i hver firkant. Hver av de sma torgene er en piksel. Et bilde med en opplosning pa 640 x 480 piksler bestar av 640 kolonner hvor hver kolonne er 480 piksler hoy. Det bildet inneholder 640 ganger 480 piksler eller 307.200 piksler. Jo flere piksler som er i et bilde, jo skarpere er det. En 1280 ved 960-versjon av et bilde har dobbelt sa mange kolonner og dobbelt sa mange rader og ser mye skarpere enn et 640 x 480 bilde.

RAM er bare dataminne. Datamaskinen inneholder mye RAM-sjetonger der den lagrer informasjon. Hovedminnet i datamaskinen din er trolig lagret pa minnepinner som inneholder 256 MB eller mer. Skjermkortet inneholder ogsa RAM-sjetonger der det lagrer informasjon som brukes til a tegne bilder pa skjermen. RAM star faktisk for tilfeldig tilgangshukommelse, men det er ikke viktig for sin nav rende bruk.

Omstart av en datamaskin betyr at datamaskinen slar av og deretter starter opp operativsystemet pa nytt. Rebooting er gjort etter at du har gjort en endring som krever at du starter operativsystemet pa nytt.

skjermoppdateringsfrekvens.

Skjermbildet du ser pa en dataskjerm, gjentas gjentatte ganger mange ganger i sekundet. Hastigheten som hele skjermbildet blir revet opp, kalles skjermoppdateringsfrekvensen. Det er generelt uttrykt i sykluser per sekund eller hertz. CRTs viser et bilde ved a skyte en strale av elektroner pa fosforer pa den fremre overflaten av CRT-roret. Fosporene lyser for en liten stund etter a ha blitt rammet av elektronene. Fosforbildet er lyst etter at det er trukket og deretter raskt fades. Hvis CRT-bildet blir oppradert for sakte, flimrer bildet merkbart. For en standard datamaskin CRT, blinker en 60 Hz refresh rate darlig nok til a forarsake oyestrening hos de fleste. 75Hz knapt flimrer og 85Hz betraktes som flimmerfri. LCD-skjermer viser skjermbildet deres med en helt annen teknologi som ikke flimmer. Det er fortsatt noen fordeler ved a oke en LCD-oppdateringsfrekvens hvis du vil at den skal vise raskt skiftende bilder som sett i mange spill. Men for det meste er 60Hz en akseptabel oppdateringshastighet for LCD-skjermer.

skjermopplosning.

Skjermbildet som vises pa en dataskjerm er faktisk et todimensjonalt utvalg av piksler. Antall piksler som brukes til a vise et bilde kalles skjermopplosningen. Det uttrykkes vanligvis som antall horisontale piksler (antall kolonner av piksler) og antall vertikale piksler (antall rader piksler). For eksempel er en skjermopplosning pa 640 x 480 (uttalt «640 x 480») 640 piksler bred og 480 piksler hoy. Flere piksler gir et skarpere bilde, slik at en 800 x 600 skjermopplosning er skarpere enn 640 X 480.

underclock.

Innstilling av klokkefrekvensen pa en brikke lavere enn den tilsiktede verdien kalles underklokking. Dette gjor brikken kjoligere kjoligere og bremser den ned. Dette er vanligvis ned for a prove a feilsoke problemer. Hvis underklokking loser et problem, betyr det vanligvis at brikken er skadet eller overopphetet.

Unzipping er kort for prosessen med a komprimere en fil som er komprimert med ZIP-komprimeringsmetoden. Windows XP har innebygd zip-dekomprimeringsprogramvare. En mate a pakke ut i XP er a hoyreklikke pa zip-filen og deretter velge «Pakk ut alt». Det lar deg velge en destinasjonsmappe og deretter pakke inn filen / filene i den. Hvis zip-filen ser ut som en katalog, apnes filen som en katalog som dobbeltklikker pa zip-filen, som gir tilgang til den komprimerte filen / filene. Du kan ogsa bruke mange gratis eller shareware programvareverktoy til a komprimere og dekomprimere zip-filer. WinZip og WinRAR er to popul re valg.

VGA er den langvarige videostandarden som ble introdusert i 1987. VGA star for Video Graphics Array. VGA er faktisk navnet pa hovedbrikken pa det opprinnelige VGA-skjermkortet som ble introdusert av IBM. Over tid har VGA blitt en mer generell betegnelse som refererer til en bestemt skjermkortstandard som inkluderer VGA-utgangskontakten. VGA-kontakten er fortsatt vanlig, men er i ferd med a bli erstattet av den nyere DVI-kontakten. VGA-kontakten kalles iblant en HD-15-kontakt eller en DSub-15-kontakt. Det er mer informasjon om VGA pa denne siden.

videokort.

Videokortet er det samme som skjermkortet.

skjermkort.

Et skjermkort er et utvidelseskort som viser bilder pa skjermen.

video driver.

Video driveren er den samme som skjermdriveren.

Video RAM refererer til minnekortene pa et skjermkort. Nav rende (2006) skjermkort har vanligvis fra 64 MB til 512 MB video RAM.

En zip-fil er en fil som er komprimert med ZIP-komprimeringsmetoden. Dekomprimering av en zip-fil refereres til som unzipping. Windows XP har innebygd zip-dekomprimeringsprogramvare. En mate a pakke ut i XP er a hoyreklikke pa zip-filen og deretter velge «Pakk ut alt». Det lar deg velge en destinasjonsmappe og deretter pakke inn filen / filene i den. Hvis zip-filen ser ut som en katalog, apnes filen som en katalog som dobbeltklikker pa zip-filen, som gir tilgang til den komprimerte filen / filene. Du kan ogsa bruke mange gratis eller shareware programvareverktoy til a komprimere og dekomprimere zip-filer. WinZip og WinRAR er to popul re valg.