YAMAHA TZR50 brukerveiledning.

YAMAHA TZR50 brukerveiledning.

Se ogsa for YAMAHA TZR50.

Beslektede handboker for YAMAHA TZR50.

Sammendrag av innholdet for YAMAHA TZR50.

EIERENS MANUAL TZR50 5WX-F8199-E1.

Yamaha er et rykte for palitelighet. Ta deg tid til a lese denne handboken grundig, for a nyte alle fordelene med TZR50. Eiers handbok informerer deg ikke bare om hvordan du betjener, inspiserer og vedlikeholder motorsykkelen, men ogsa hvordan du skal beskytte deg selv og andre mot problemer og skade.

Side 4: Viktig manuell informasjon.

Yamaha soker kontinuerlig fremskritt innen produktdesign og kvalitet. Derfor, mens denne handboken inneholder den nyeste produktinformasjonen som er tilgjengelig pa utskriftstidspunktet, kan det v re mindre uoverensstemmelser mellom motorsykkelen din og denne handboken. Hvis du har sporsmal angaende denne handboken, vennligst kontakt din Yamaha-forhandler.

VIKTIG MANUELL INFORMASJON EWA10030 s ADVARSEL LES DENNE HANDBOKEN NOYELIG OG FULLT FOR DU OPERATERER DENNE MOTORCYKLET.

VIKTIG MANUAL INFORMASJON EAUS1171 TZR50 EIERENS MANUAL & # xA9; 2005 av YAMAHA MOTOR SPANIA S.A. 1. utgave, januar 2005 Alle rettigheter reservert. Enhver utskrift eller uautorisert bruk uten skriftlig tillatelse fra YAMAHA MOTOR SPANIA S.A. er uttrykkelig forbudt. Trykt i Spania.

Side 7: Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSINFORMASJON. 1-1 OPERASJON OG VIKTIG RIDING Drivkjede slakk. 6-16 poeng. 5-1 Kontroll og smoring av beskrivelsen. 2-1 Starte en kald motor. 5-1 kabler. 6-17 Venstre visning. 2-1 Skifting. 5-2 Kontroller og smor bremsen Hoyre visning. 2-2 Tips for a redusere drivstofforbruk .5-2 og skiftpedaler. 6-17 Kontroller og instrumenter. 2-3 Motor innbrudd. 5-3.

Innholdsfortegnelse FORBRUKERINFORMASJON. 9-1 Identifikasjonsnummer. 9-1 Rammer serienummer. 9-1 Nokkelidentifikasjonsnummer. 9-1 Modellmerke. 9-2.

Side 9: Sikkerhetsinformasjon.

SIKKERHETSINFORMASJON EAU10251 HENT PROFESSIONELT TECH- Derfor: MOTORCYKLER ENKEL NISK SERVICE SOM ANGIVES & # x2022; Bruk en fargerik jakke. TRACK VEHICLES. SIKKER BRUK AV EIERENS MANUAL & # x2022; Bruk ekstra forsiktighet nar det er hensiktsmessig, og driften er avhengig og / eller nar den er nodvendig og passerer gjennom bruken av riktig riddarsess ved hjelp av mekaniske forhold.

SIKKERHETSINFORMASJON & # x2022; Vi anbefaler at du prac- & # x2022; Operatoren bor holde begge deler. Bruk alltid en godkjent hjelm som kjorer motorsykkelen pa hendene pa styret og mott. hvor det ikke er trafikk til begge fottene pa operatoren foo- Bruk et ansiktsskjerm eller vernebriller.

Tilbehor Modifikasjoner som gjores pa denne motoren, ma du huske pa folgende: Ekte Yamaha-tilbehor har ikke godkjent av Yamaha, eller last- og tilleggsvekten er spesielt konstruert for bruk ved fjerning av originalt utstyr, kan holdes sa lavt som mulig og lukk denne motorsykkelen .

SIKKERHETSINFORMASJON & # x2022; Tilbehor montert pa handen – V r forsiktig nar du legger til strom- Sla alltid av motoren for lekkasjen eller frontgaffelomradet kan kalleutstyr. Hvis elektrisk utlading av motorsykkelen unngar ustabilitet pa grunn av forbedringer, overskrider kapasiteten og fjerner nokkelen fra vektfordelingen eller motorsykkelenes elektriske sess.

SIKKERHETSINFORMASJON Hvis du skal svelge noen bensin, innander mye bensindamp, eller la bensin komme inn i oynene, se legen din umiddelbart. Hvis noen bensin soler pa huden eller kl rne, vask straks det berorte omradet med sape og vann og bytt klutene.

Side 14: Beskrivelse, Venstre visning.

BESKRIVELSE EAU10410 Venstre visning 1 Lyskaster (side 6-21) 5 Drivstofftanklokk (side 3-5) 2 Sidestand (side 3-8) 6 Kjolev skeutvinningstank (side 6-8) 3 Drivstoffkran (side 3-6) 4 Seterlas (side 3-7)

Side 15: Hoyre visning.

BESKRIVELSE EAU10420 Hoyre visning 7 Passasjerhandtak 10 Batteri / sikringsboks (side 6-19) 8 Bakre stotdemper 11 Radiator 9 Sete (side 3-7) 12 Bakbremsepedal (side 3-5)

Side 16: Kontroller og instrumenter.

BESKRIVELSE EAU10430 Kontroller og instrumenter 13 Koblingshendel (side 3-4) 17 Bremsespak (side 3-4) 14 Venstre styrebryter (side 3-3) 18 Hoyre styrebryter (side 3-3) 15 Kontroller og instrumenter (side 3-3) 3-2) 19 Gassgrep (side 6-9) 16 Hovedbryter / styrespjeld (side 3-1)

Side 17: Instrument- og kontrollfunksjoner, hovedbryter / styrelas, indikatorlamper.

INSTRUMENT OG KONTROLLFUNKSJONER EAU10460 EAU10660 For a lase opp styringen Hovedbryter / styrelas Trykk pa tasten og sla den pa. Alle elektriske systemer er slatt av. Nokkelen & # x201C; OFF & # x201D; mens du fremdeles skyver den. kan fjernes. EWA10060 s ADVARSEL EAU10670 Vri aldri nokkelen til & # x201C; OFF & # x201D ;.

Side 18: Speedometer Unit.

Hvis varselampen ikke kommer pa noen sekunder, sa ga av, ha et EAU11120 oljenivavarsellys # x201C; z & # x201D; Yamaha-forhandleren kontrollerer det elektriske 1. Hastighetsmaler / Odometer Dette advarselslyset lyser nar kretsen. ECA10020 motoroljeniva er lavt.

Side 19: Turteller, styrespaker.

INSTRUMENT OG KONTROLLFUNKSJONER EAU11880 EAU12343 hand drei, trykk denne bryteren til venstre. Tachometerhandtaksbryteren Nar den slippes, gar bryteren tilbake til midtstilling. For a avbryte svarsignallysene, skyv bryteren inn etter at den er kommet tilbake til midtstilling. EAU12500 Hornbryter & # x201C; a & # x201D ;.

Side 20: Skiftpedal, bremsespak.

INSTRUMENT OG KONTROLLFUNKSJONER EAU12690 Koblingshendelen er utstyrt med en EAU12890 Startbryter & # x201C; START & # x201D; Bremsespakkoblingsbryter, som er en del av Push denne bryteren for a dreie motorens tennkretsavkuttingssystem. (Se med startbilde. Side 3-8.) ECA10050 EAU12870.

Side 21: Bremsepedal, bensinkapsel.

Drivstofftanklokk ked. 2,2 L (0,48 Imp.gal) EWA11140 s ADVARSEL Din Yamaha-motor har blitt desig- Pass pa at drivstofftanklokket er ned for a bruke vanlig blyfri bensin riktig installert for du kjorer. med et forsknings oktantal pa 91 eller hoyere.

Side 22: Katalysator, Stroke Engine Oil, Drivstoffpute.

INSTRUMENT- OG KONTROLLFUNKSJONER EAU13431 EAU13460 Katalysator 2-takts motorolje Anbefalt olje: Denne modellen er utstyrt med en katalysator Yamalube 2 eller tilsvarende 2-takts motorolje (JASO klasse & # x201C; FC & # x201D; avgassystem. ISO-karakterer & # x201C; EG-C & # x201D; eller & # x201C; EG-D & # x201D;) Oljemengde: EWA10860 1,35 L (1,18 Imp.qt)

Side 23: Starter (choke) Spak, sete, oppbevaringsrom.

2. Mens du holder noklen inne for a holde en valgfri ekte posisjon, loft baksiden av setet, Yamaha U-LOCK. (Andre laser kan og deretter trekke setet av. Ikke passe.) Nar du setter en U-LOCK inn For a installere setet.

Side 24: Sidestand, Tennkretsavkuttingssystem.

ADVARSEL side av rammen. Loft sidestien nedenfor og ha en Yamaha-forhandler Hvis det oppdages en feil, ma du a eller senke den med foten mens du holder den reparert hvis den ikke fungerer. Yamaha-forhandleren kontrollerer systemet motorsykkelen oppreist.

5. Skyv startbryteren. Starter motoren Den noytrale bryteren kan v re defekt. Motoren ma ikke rides for den er sjekket av en Yamaha-forhandler. Nar motoren fortsatt kjorer: 6. Flytt sidestien opp. 7. Hold koblingshandtaket trukket.

INSTRUMENT OG KONTROLLFUNKSJONER MERK: Denne sjekken er mest palitelig hvis den utfores med en oppvarmet motor. 3-10.

Side 27: Kontroller for drift.

FORSIKRINGSKONTROLLER EAU15591 Forholdet til et kjoretoy er eierens ansvar. Vitalkomponenter kan begynne a forverres raskt og uventet, selv om kjoretoyet forblir ubrukt (for eksempel som folge av eksponering for elementene). Eventuelle skader, v skelekkasje eller tap av lufttrykk kan gi alvorlige konsekvenser.

Side 28: Kontrollliste for drift.

& # X2022; Hvis nodvendig, legg til anbefalt kjolemiddel til spesifisert niva. & # X2022; Sjekk kjolesystemet for lekkasje. & # X2022; Kontroller operasjonen. & # X2022; Hvis det er mykt eller svampet, har Yamaha forhandler bloyd hydraulikk. & # X2022; Kontroller spaken uten spenning. & # X2022; Juster om nodvendig. Frontbremse & # x2022 ;.

PAGE & # x2022; Pass pa at operasjonen er jevn. & # X2022; Kontroller kabelfri spilling. Gassgrep og # x2022; Om nodvendig, ha Yamaha-forhandleren justere kabelfri spill og smor kabel og grephus. & # X2022; Pass pa at operasjonen er jevn. 6-17 Kontrollkabler & # x2022 ;.

Side 30: Drift og viktige rutepunkt, Start en kald motor.

Yamaha-forhandleren kontrollerer de elektriske folgende forholdene ma v re oppfylt: Yamaha-forhandleren kontrollerer den elektriske kretsen.

Side 31: Skifting, tips for a redusere drivstofforbruket.

BRUK OG VIKTIGE RIDINGPUNKTER EAU16671 ECA10260 EAU16800 FORSIKTIG Skiftingstips for a redusere drivstoff Selv ved overforing i forbruk, er den noytrale posisjonen, ikke Brenselforbruket avhenger stort sett pa kysten i lange perioder av kjorestilen din. Tenk pa folgingen av motoren, og ikke vinge tips for a redusere drivstofforbruket: slep motorsykkelen for lenge.

Side 32: Motor innbrudd, parkering.

Hvis det oppstar motorproblemer i motorbruddstiden, har EAU16860 en Yamaha-forhandler 0 umiddelbart.

90 mi) kontroller kjoretoyet. Unnga langvarig drift over 1/3 gasspjeld.

Side 33: Eiers verktoysett.

Hvis du ikke har verktoyene eller ekspedisjonene, er det nodvendig med jevnlig inspeksjon, justering og vedlikehold for en bestemt jobb. Smoring vil holde kjoretoyet i en Yamaha-forhandler utfore den for de sikreste og mest effektive forholdene. mulig. Det viktigste.

Side 34: Periodisk vedlikehold og smoringsdiagram.

Arlige kontroller ma utfores hvert ar, unntatt dersom et kilometerbasert vedlikehold utfores i stedet. Fra 30000 km, gjenta vedlikeholdsintervallene fra 6000 km. Elementer merket med en stjerne skal utfores av en Yamaha-forhandler da de krever spesialverktoy, data og tekniske ferdigheter. ODOMETER READING (x 1000 Km)

Side 35: Periodisk vedlikehold og mindre reparasjon.

PERIODISK VEDLIKEHOLD OG MINDRE REPARASJON ODOMETERLEGGING (x 1000 Km) ARLIG ITEM CHEK ELLER VEDLIKEHOLD JOB KONTROLL Kontroller slitedybde og skade. Bytt om nodvendig. 9 * Dekk Kontroller lufttrykket. Rett om nodvendig. 10 * Hjullager Kontroller lager for loshet eller skade. Kontroller operasjonen og for mye spill.

PERIODISK VEDLIKEHOLD OG MINDRE REPARASJON AV ODOMETERLEDNING (x 1000 Km) Arlig ITEM CHEK ELLER VEDLIKEHOLD JOB KONTROLL Kontroller kjolev skeniva og kjoretoy for kjolev skelekkasje. 22 * Kjolesystem Endre. Hvert tredje ar Rengjor. 23 * Luftfilterelement Bytt ut. EAU18670 MERK: Luftfilteret trenger hyppigere service hvis du kjorer pa uvanlig vate eller stovete omrader.

Side 37: Fjerne og installere Cowlings.

PERIODISK VEDLIKEHOLD OG MILJOREPARASJON EAU18781 EAU18880 Slik installerer du Cowling A Fjerning og installering 1. Sett inn tappene pa kappekjolene i sporene som vist, og trykk deretter kappen inn til den klikker pa plass. 2.

Side 38: Kontroller tennpluggen, overforingsolje.

Ikke forsok pa 20 Nm (2,0 m «kgf) a diagnostisere slike problemer selv. MERK: I stedet, ha en Yamaha-forhandler sjekke Hvis et momentnokkel ikke er tilgjengelig, kjoretoyet. Ved installering av tennplugg, en god Hvis tennpluggen viser tegn pa elektrisitet.

PERIODISK VEDLIKEHOLD OG MINDRE REPARASJON Oljenivaet pa oljenivaet skal v re 3. Hvis oljen er under bremsen pa 4. Fjern oljepafyllingshetten, legg til den sjekket for hver tur. I tillegg kontroller hullet, fjern oljepafyllingsmengden av anbefalt olje, ma byttes pa tappen, legg til tilstrekkelig olje av.

Side 40: For a kontrollere kjolev skenivaet.

Hvis det er tilsatt vann til kjolev sken, ha en Yamaha-forhandler. MERK: MERK: kontroller innholdet i frostv sken. Kjolev sken skal ligge mellom.

Side 41: Justering av forgasseren, justering av motorens tomgangshastighet, justering av gasskabelen fri avspilling.

Derfor er all bil-Motoren er varm nar den raskt skal settes inn, bor justeringer ga igjen for a reagere pa gasspaken. en Yamaha-forhandler, som har nodvendig faglig kunnskap og kontroller motorens tomgangshastighet og, hvis det er erfaring.

Side 42: Dekk.

PERIODISK VEDLIKEHOLD OG MINDRE REPARASJON av dekkene er lik EWA10450 s ADVARSEL omgivelsestemperatur). Fordi lasting har en enorm Dekkets lufttrykk ma pavirke handtering, bremsing, justert i henhold til ytelse og sikkerhetstegn – kjorehastigheten og med kjoretoyets kjoretoy, bor du ha totalvekt pa rytter, last og.

Frontdekk: 1. Dybde pa dekkene, bor overlates til Storrelse: 2. Sideflate 100 / 80-17 En Yamaha-forhandler, som har dekkinspeksjon Produsent / modell: nodvendig faglig kunnskap. PIRELLI Dekkene ma kontrolleres for kant og erfaring.

Side 44: Kast hjul.

Hvis det oppstar skade 4. Losne lasemutteren pa vevet – funnet, ha en Yamaha-forhandler sak. Bytt ut hjulet. Ikke 5. For a oke clutchspaken fri 1.

Side 45: Justering av bremsepedalposisjonen og fri avspilling, justering av bakre bremselyset.

Bremsepedalfri spillbryter 1. Still inn justeringsbolt 2. Bremsepedalposisjon EWA10670 s ADVARSEL Det anbefales at en Yamaha-forhandler foretar disse justeringene. Bremsepedalposisjon 1. Fritt spill Bremsepedalens topp bor v re 1. Bryter.

Side 46: Bakre bremseklosser, bakre bremseklosser, Kontroller bremsev skeniva.

2. Monter bremsekaliperbolten og effekt. Om nodvendig, juster bremsen forsvunnet, ha en Yamaha-forhandler og stram den deretter til den angitte lysknappen som folger. Bytt bremseklossene som et sett.

Side 47: Endre bremsev ske.

EAU22720 bremsesystemet for lekkasje. Bytte av bremsev ske Folg disse forholdsregler: Ha en Yamaha-forhandler endret Nar du kontrollerer v skenivaet, ma bremsev sken med de angitte intervaller sorge for at toppen av pafyllingsplaten med samme type brems.

Side 48: Kjoretoyslakk.

PERIODISK VEDLIKEHOLD OG MINDRE REPARASJON EAU22760 og maler deretter kjorekjedens justeringsmutter i hver ende av kjorekjeden slakk slakk som vist. svingarm i retning (b), og skyv deretter bakhjulet fremover. Kjoretoyslag: 40.

1,9 in) MERK: Bruk justeringsmerkene pa hver 4.

Side 49: Kontroller og smor kablene, kontroller og smor bremse- og skiftpedaler.

FORSIKTIG beskadiget eller beveger seg ikke jevnt. Bremsens drift og skift Drivkjeden ma smores. Kontroller at Yamaha-forhandleren kontrollerer eller bytter pedaler for du har kjopt dem og fjernet dem. hver tur, og pedalen svinger i regn.

Side 50: Kontroller og smor sidestand, Kontroller forgaffelen.

PERIODISK VEDLIKEHOLD OG MINDRE REPARASJONER EAU23140 EAU23200 EAU23271 Kontroll og smoring av kontroll og smoring Kontroll av forgaffelbrems og koblingshandtak sidestand Tilstanden og driften av forgaffelen ma kontrolleres pa folgende mate Bremsekontrollens drift og kobling Betjening av sidestand bor med de intervaller som er angitt i perioder kontrolleres for hver.

Side 51: Kontroller styringen, Kontroller hjullager, Batteri.

Yamaha forhandler sjekke eller gaffelben og prov a flytte dem reparere den. fremover og bakover. Hvis et gratis EAU23280-spill kan folges, har du en Yamaha 1. Batteri Kontrollerer styringsleverandoren a kontrollere eller reparere stasjonen.

Side 52: Bytte sikringen.

(MF) batteriet, lad det fullstendig, og alltid skjold oye batterilader, ha en Yamaha og legg det pa et kjolig, tort sted. nar du arbeider i n rheten av batterier. forhandler lade batteriet.

Side 53: Bytte ut lampen.

1. Fjern lommelyktens lokk, deksel. og koble deretter fra hodet. 5. Har en Yamaha-forhandler juster lyskontaktene. lyskaster hvis nodvendig. 2. Ta av forlyktelampen hol- 6-21.

Side 54: Bytte lommelykt pa lisensplaten.

PERIODISK VEDLIKEHOLD OG MINDRE REPARASJONER EAUM1460 EAU24350 Skifte ut kildeskiltet Stotte mot motorsykkelen Siden denne modellen ikke er utstyrt med lysp re, er det en midtstilling, folg disse forholdsregler nar du fjerner for- og bakhjul eller utforer annen vedlikehold som krever at motorsykkelen star oppreist .

Side 55: Feilsoking.

PERIODISK VEDLIKEHOLD OG MINDRE REPARASJON For a betjene bakhjulet som Yamaha-deler, men de lofter ofte bakhjulet av bakken ved darligere, har en kortere levetid og bruker en motorsykkelstativ eller, hvis det kan fore til dyre reparasjonsregninger.

Side 56: Feilsokingskart.

Fjern tennpluggen og kontroller elektrodene. Motoren starter ikke. Ha en Yamaha-forhandler sjekket kjoretoyet. Kontroller batteriet. 4. Batteri Motoren gar over Batteriet er bra.

Side 57: Overoppheting av motoren.

Start motoren. Hvis motoren overopphetes igjen, ma du kontrollere og reparere kjolesystemet. er ok. MERK: Hvis kjolev ske ikke er tilgjengelig, kan vann fra springen brukes midlertidig istedenfor, forutsatt at det skiftes til anbefalt kjolev ske sa snart som mulig.

Side 58: Motorsykkelpleie og oppbevaring, Pleie.

MOTORCYKELHANDLING OG OPPBEVARING EAU26000 kanaler pa forseglinger, pakninger, rengjoringsprodukter, losemidler eller pleiematter, drivkjeden og hjulfortynderen, drivstoff (bensin), rust, mens det apne designet pa en motorsykkel. Skyll alltid smuss og fjernere eller hemmere, bremsesklemmen avslorer avfettingsmiddelets tiltrengelighet av med vann.

Side 59: Lagring.

MOTORCYKELHANDLING OG LAGRING Etter normal bruk ECA10790 5. Bruk sproyteolje som universell rengjoring. FORSIKTIG Fjern smuss med varmt vann, en mild nedre for a fjerne resterende smuss. Ikke bruk varmt vann siden vaskemiddelet, og en myk, ren svamp, 6.

MERK: Drivstoffkran som har en & # x201C; OFF & # x201D; posisjon. Ta av tennpluggshetten fra Radfor deg med en Yamaha-forhandler for a fa rad: Sla drivstoffhendelen til tennpluggen, og installer deretter pa hvilke produkter som skal brukes.

MOTORCYCLE CARE OG LAGRING dekkene blir nedgradert pa ett sted. 8. Dekk lyddemperuttaket med en plastpose for a hindre fuktighet i a komme inn i den. 9. Ta ut batteriet og lad det fullstendig. Oppbevar det pa et kjolig, tort sted og lad det opplades en gang i maneden.

Side 62: Spesifikasjoner.

Transmisjon Kompresjonsforhold 100 / 80-17 52H Prim r reduksjonssystem Produsent / modell 6.85: 1 Helisk utstyr PIRELLI Startsystem Prim r reduksjonsforhold Bakdekk Elektrisk startbilde 71 x 20 (3.550) Smoresystem Sekund rt reduksjonssystem Type Separat smoring (Yamaha autolube) Kjede tubeless.

SPESIFIKASJONER Storrelse Anbefalt v ske Bulb spenning, watt x Antall 130 / 70-17 62H DOT 4 Lyskaster Produsent / modell Bakbrems 12 V, 25 W / 25,0 W x 2 PIRELLI Type Hale / bremselys Maksimal belastning Enkelt skivebrems 12 V, 5,0 W /21,0 W x 1 195 kg Anbefalt v ske Front sving signallys.

Side 64: Forbrukerinformasjon, Identifikasjonsnummer, Rammens serienummer, Nokkelidentifikasjonsnummer.

Oppgi nokkelidentifikasjonsnummeret, identifikasjonsnummeret til kjoretoyet og modellens etikettinformasjon i mellomrom som er angitt nedenfor for a fa hjelp nar du bestiller reservedeler fra en Yamaha-forhandler eller referanse hvis kjoretoyet blir stjalet. NOKKEL IDENTIFIKASJONNUMMER: 1. Nokkelidentifikasjonsnummer EAU26390 1.

Side 65: Modellmerking.

1. Modellmerking Etiketten er festet til rammen under setet. (Se side 3-7.) Ta opp informasjonen pa denne etiketten i det oppgitte rommet. Denne informasjonen vil v re nodvendig nar du bestiller reservedeler fra en Yamaha-forhandler.

Side 66: C lufthendel, Justering av Clucth Lever Free Play.

INDEX Bytte sikringen. 6-20 Bytte lyskasterp ren. 6-21 Justering av bremsepedalposisjon og motorinnbrudd. 5-3 Sette pa lampeskiltet .6-22 gratis spill. 6-13 Overoppheting av motoren. 6-25 Hoyre visning. 2-2 Justering av forgasseren. 6-9 Justering av clucth-spaken frigjor ..6-12 Ramme serienummer. 9-1 Justering av tomgangshastigheten til motoren. 6-9 seter. 3-7.